Reklam Alanı

Anonim Şirket Şube Yetki İşlemleri

Tescil İçin Gerekli Evraklar

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız.


  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

  2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

  3. Yönetim Kurulu kararı  (noter onaylı 2 nüsha)

  4. Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi (Nüfus cüzdanı kullananlar için Ticaret Sicili Müdürlüklerinde veya Noterlerde düzenlenecektir. Yeni kimlik kartı kullananlar için MERSİS üzerinden yapılan yetki kabul işleminden sonra ayrıca imza beyannamesi düzenlenmesine gerek kalmamaktadır.)

Şube İmza Yetkisi Verilmesi ve Kaldırılması :

2113,10 TL yetki harcı (yetkili başına) + 665,40 TL (kayıt silme harcı) + 220,20 TL tasdikname harcı

1,39 TL x Kelime sayısı (ilan metni)

1250,00 TL Ticaret Sicili Hizmeti

Örnek : 1 yetkili ve 500 kelime üzerinden hesaplanmıştır.

2113,10 TL + 665,40 TL + 220,20 TL = 2998,70 TL (Harç)

1,39 x 500 (ilan metni kelime sayısı) = 695,00 TL (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan)

2998,70 TL + 695,00 TL + 1250,00 TL = 4943,70 TL (toplam)


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin
Reklam Alanı