Reklam Alanı

Edirne’de Sanayi ve Ticaret

Yüzyıllardan beri önemli bir tarım merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Balkanlarda ve Trakya’da Cumhuriyetin kuruluşuna değin süren savaşlar, karışıklıklar, Edirne’nin sosyo-ekonomik yapısını etkileyen büyük ölçekli nüfus hareketlerine yol açtı. Lozan Anlaşması’nın sonrasında Doğu Trakya’nın Bulgar ve Rum halkı  batıya göç ederken, Batı Trakya’nın bir bölüm Türk halkı da doğuya göç etti. Göçler ve nüfus değişimi II. Dünya Savaşı’na değin sürdü. Göçlerden önce bağcılık, şarapçılık, ipekböcekçiliği gibi işler Rumların elindeydi. Göç sonrası bu etkinlikler yok olurken yöreye yerleştirilen yeni nüfusla birlikte tütün ve ayçiçeği tarımına geçildi.

Cumhuriyet sonrasında canlanmaya başlayan Edirne tarımı, 1950’lerde traktörün yaygınlaşmasıyla yapısal bir değişiklik yaşadı. Çayır ve otlakların büyük ölçüde ekime açılması ilin geleneksel etkinliklerinden biri olan hayvancılık ve mandıracılığın gerilemesine yol açtı. Günümüzde il tarımında ağırlık bitkisel üretimdedir. Geniş ve verimli düzlüklerin büyük bölümünde buğday, ayçiçeği ve çeltik ekilidir.

Edirne ili 1969 yılına kadar tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahipti. Bunun yanında ilde üretilen buğday ve ayçiçeğinin işlendiği küçük ölçekli un ve yağ işletmeleri bulunmaktaydı. Ancak Edirne, 1969 yılında ‘Kalkınmada Öncelikli Yöreler’ kapsamına alınması ve teşvik uygulamalarıyla birlikte gelişmeye, bu tarihten sonra ilde orta ve büyük ölçekli fabrikalar kurulmaya başlamıştır. Ancak Edirne ili 1976 yılında Kalkınmada Öncelikli İller kapsamından çıkartılmıştır.

Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayanmaktadır. Bununla  birlikte  ilin  Avrupa’yı  İstanbul ve Ortadoğu’ya bağlayan yol üzerinde olması, ilde tarım dışı etkinliklerin de gelişmesini sağlamıştır.  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Cari Fiyatlarla) içinde; tarım sektörünün payı %32.7, sanayi sektörünün payı %11.6, ticaret sektörünün payı %13.4, inşaat sektörünün payı % 5.1 ve hizmet sektörünün payı %37.2’dir.

Devlet Planlama Teşkilatı 2003 yılı “Edirne İli Gelişmişlik Performansı “verilerine göre Edirne 81 il içinde Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 16.sırada yer almaktadır.2003 yılında Edirne ilinin Türkiye Gayri Safi Hasıla içindeki payı %0.73’tür.İller arasında yapılan sıralamaya göre; 32.sırada yer almaktadır.2003 yılında Edirne’nin Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2.271.000.000 TL’dir.

Edirne ilinin Meriç ilçesi Uzunköprü’nün alt bölgesi olup, ticari ilişkileri daha çok Uzunköprü ilçesine doğrudur. Uzunköprü ilçesi aynı zamanda Kırklareli ili Pehlivanköy ve Babaeski ilçeleri, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçelerinden de etkilenmektedir. Bu ilçelerden de Uzunköprü’ye doğru bir mal ve hizmet akışı olmaktadır. Uzunköprü ilçesinde yağ sanayinin gelişmiş olması nedeniyle bu ilçelerden Uzunköprü ilçesi’ne ayçiçeği satışı yapılmaktadır.Enez ve İpsala ilçeleri ise Keşan ilçesinin alt bölgesidir. Bu ilçelerin kentsel etki alanı Keşan ilçesine doğru yönelmiştir. Bu durumda Edirne ili üç merkezli bir yapı göstermektedir. Bunlar Edirne merkez, Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir.

EDİRNE’ DE  SANAYİ

Edirne’nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri Edirne’nin 1969’da Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasıdır. Edirne’nin bulunduğu konum itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır.

İlde bulunan sanayi işletmelerinin büyük bir bölümü un, yağ ve süt konusunda faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Ayrıca ilde yetiştirilen çeltiğin pirince işlenebilmesi amacıyla çok sayıda çeltik işleme fabrikaları da kurulmuştur.

İldeki sanayileşme Tekirdağ ve Kırklareli illerine göre daha yavaştır. İlin en önemli sektörü tarımsal ürün işleyen gıda sanayidir. Bunlar çeltik, un, yağ, süt ve süt ürünleri vb. tesislerdir. Ayrıca ilde son yıllarda tekstil sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. İlin en hızlı gelişen ilçeleri ise Merkez ve Uzunköprü ilçeleridir. Özellikle Uzunköprü ilçesinde yağ ve çeltik işleme konusunda faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır.

Edirne ilinde sanayileşme Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde yoğunlaşmıştır.  Edirne merkez, İpsala ve Havsa ilçelerinde özellikle gıda sanayi konusunda, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ise merkez, Havsa ve Keşan ilçelerinde faaliyet göstermektedir.

Edirne ilinin Meriç ilçesi Uzunköprü ilçesinin alt bölgesi olup, ticari ilişkileri daha çok Uzunköprü ilçesine doğrudur. Uzunköprü ilçesi aynı zamanda Kırklareli ili Pehlivanköy ve Babaeski ilçesi ve Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden de etkilenmektedir. Bu ilçelerden de Uzunköprü’ye doğru bir mal ve hizmet akışı olmaktadır. Uzunköprü ilçesinde yağ sanayinin gelişmiş olması nedeniyle bu ilçelerden Uzunköprü ilçesine ayçiçeği satışı yapılmaktadır.

Enez ve İpsala ilçesi ise Keşan ilçesinin alt bölgesidir. Bu ilçelerin kentsel etki alanı Keşan ilçesine doğru yönelmiştir. Bu durumda Edirne ili üç merkezli bir yapı göstermektedir. Bunlar Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir.

1995 yılı itibariyle toplam 111 sanayi tesisi var iken; bu rakam 2002 yılı sonunda 162’ye ulaşmıştır. Bunların çoğu gıda sanayinde faaliyet göstermektedir. Bu sanayi tesislerinde toplam 7.088 işçi çalışmaktadır. Ayrıca, ilimiz dahilinde 8 tanesi bitirilmiş ve hizmete açılmış küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Küçük sanayi sitesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda belirtilmiştir.

EDİRNE İLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ

AdıToplam İşyeri Sayısı Dolu İşyeri SayısıBoş İşyeri Sayısı Doluluk Oranı Mevcut İstihdam
 Edirne KSS 398 397 7 98 % 950
 Keşan II KSS 485 436 49 90 % 1080
 Keşan KSS 438 430 8 98 % 1080
 Uzunköprü KSS 339 309 30 91 % 1650
 Lalapaşa KSS 51 24 27 47 % 30
 Meriç KSS 36 28 8 78 % 25
 Süloğlu KSS 45 8 37 18 % 8

Kaynak: Edirne  Sanayi  ve  Ticaret  İl  Müdürlüğü  Yıllık  Sanayi  ve  Ticaret Durum Raporu  – 2005

İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, çevre illerden daha çok dayanıklı tüketim malları alınmaktadır. Ayrıca ilde hayvancılığın yaygın olması süt üretimini de artırmıştır. Buna bağlı olarak ilde süt ürünleri işleyen çok sayıda mandıra bulunmaktadır.

EDİRNE’ DE TİCARET

Tarihi ve turistik önemi bulunan Edirne ilimizin Yunanistan ve Bulgaristan ile  sınırı bulunmakta ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır kapıları ili ekonomik yönden canlı tutmaktadır.

Özellikle D-100 Karayolunun Ortadoğu ülkeleri ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık ve dolayısıyla ticaret sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapmaları  ticaretin gelişmesini sağlayan bir etkendir.

Edirne ilinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılacak ihracat amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Bulgaristan ile ülkemiz arasında Sınır Ticareti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 19 Mart 1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olup, sınır ticareti uygulanmasına 28.04.2000 tarihinde 2000/364 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla son verilmiştir. Bu dönemde başvurusu uygun görülen 158 gerçek ve tüzel kişiye sınır ticareti belgesi verilmiştir. Edirne Valiliği’ne toplam 321 adet ithalat talebi başvurusu yapılmış olup, bunlardan 285’ine ithalat uygunluk belgesi verilmiştir. Bu zaman süresi içerisinde  22 milyon 927 bin 924 $’lık ithalat gerçekleştirilmiştir.

İlimizde mevcut tüm fabrikalarda üretilen mallar hem yurt içinde hem yurt dışında (tekstil vb..gibi) ihraç edilmektedir.Ayrıca tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, daha çok dayanıklı tüketim malları alınmaktadır. İlimiz dâhilinde en çok maden olarak linyit kömürü ve kimya sanayinde kullanılan bentonit çıkarılmakta olup, özellikle ekonomik önemi haiz olan işletilen başlıca yer altı ürünü linyit rezervi 106 milyon tondur.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin