Reklam Alanı
Reklam Alanı

KOSGEB - DÜNYA BANKASI – JICA İŞBİRLİĞİNDE: MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

Reklam Alanı
featured
KOSGEB - DÜNYA BANKASI – JICA İŞBİRLİĞİNDE: MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Programın amacı:

 

Mikro ve küçük işletmeler (MKİ’ler), finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından çabuk etkilenmeleri nedeniyle Covid-19 salgınına karşı hassas durumdadır. Ekonomik aktivitelerin ülke geneline yayılmasında,  teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde,  ana sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli olan mikro ve küçük işletmelerin salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları gerekmektedir.

 

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.  Projenin amacı;  imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

 

Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.

 

MKİ hızlı destek programı kapsamında uygulanacak faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek:

 

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

 

- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

 

- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

 

yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

 

Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosunda belirtilmektedir. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir.

 

Başvuru şartlarını karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS - KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

 

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir.

 

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir.

 

Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

 

Destek başvuru şartları ve destek türü:

 

Ölçek kriteri:  Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

 

Sektör kriteri: NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir.

 

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

 

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

 

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi – SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir.

 

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:

 

- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.

- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.

- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.

- 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

 

 

Destek başvurusu:

 

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.

 

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay  / kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.

 

Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

 

Program kapsamındaki sektörler tablosu:

 

*: Sadece KOSGEB hedef kitlesinde yer alan alt sektörler desteklenecektir. Dünya Bankası istisna listesinde yer alan alt sektör ve faaliyetler desteklenmeyecektir.

 

NACE Kısım Kodu   NACE Kısım adı        NACE Bölüm Kodu  NACE Bölüm adı

C         İmalat  10        Gıda ürünlerinin imalatı

11        İçeceklerin imalatı

13        Tekstil ürünlerinin imalatı

14        Giyim eşyalarının imalatı

15        Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

16        Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

17        Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

18        Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

20        Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21        Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

22        Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

23        Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

24        Ana metal sanayii

25        Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

26        Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27        Elektrikli teçhizat imalatı

28        Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29        Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30        Diğer ulaşım araçlarının imalatı

31        Mobilya imalatı

32        Diğer imalatlar

33        Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

G         Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı         45        Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46        Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

47        Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

I          Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 55        Konaklama

56        Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

56.21   Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri

56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

J          Bilgi ve İletişim          58        Yayımcılık faaliyetleri

59        Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

Not: Sadece 59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri destek kapsamındadır.

60        Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

62        Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

M        Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler         70        İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

71        Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

72        Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

73        Reklamcılık ve piyasa araştırması

74        Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

N         İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri   79        Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

82        Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri

P          Eğitim 85        Eğitim

Not: Sadece 85.51 Spor ve eğlence eğitim kursları destek kapsamındadır.

R         Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor     91        Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler

93        Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

93.11 Spor tesislerinin işletilmesi (hipodromlar hariç)

93.13 Form ve vücut geliştirme salonları

93.19 Aşağıdaki diğer sporla ilgili faaliyetler:

- Spor veya eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetleri,

- Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri

- Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler

- Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri)

S          Diğer Hizmet Faaliyetleri       95        Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

96        Diğer hizmet faaliyetleri

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

96.01   Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi

96.02   Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri


KOSGEB - DÜNYA BANKASI – JICA İŞBİRLİĞİNDE: MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI
Reklam Alanı

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin
Reklam Alanı
document.addEventListener("DOMContentLoaded", callback); @endstack