Reklam Alanı

Anonim Şirket İnternet Sitesi Tescili


Tescil ve Oda kaydı İçin Gerekli Evraklar

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra 02842251014- 118- 120 numarasını arayarak müdürlüğümüzden randevu alınız. 


  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

  2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidi)

  3. Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 nüsha)


 

 

NOT: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesinin 4. Fıkrası hükmünce denetim kapsamına alınan şirketler, aynı kanunun 1524. Maddesi hükmünce bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Yukarıda yer alan kanun hükümleri doğrultusunda şirketleri adına bir internet sitesi açmış olan denetime tabi şirketler, 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’ in” 5.maddesinin 4. Fıkrası hükmünce, şirketleri adına açmış oldukları bu internet sitesini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin
Reklam Alanı