Reklam Alanı

Projeler

Odamız Tarafından Yürütülen Projeler

PROJE ADI: ECO WOMAN – GÜVENLİ YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAKLARI YÖNETME GİRİŞİMİ

UYGULAMA YILI: 2019 – ….

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: IPA CBC BULGARIA- TURKEY

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EUROCLUB WOMAN (BULGARİSTAN)

PROJE KONUSU: İyi uygulamaların yürütülmesiyle sınır ötesi bölgede hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların korunması ve kalitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler, ortak girişimler ve aktif işbirliği. Bu uygulamalar, sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin fiziksel ve biyolojik saflığını koruma ve yönetmeye ilişkin olarak, kişiler arasında, eğitim, bilgilendirme, danışma ve motivasyon yoluyla, saf ve dirençli doğal bir hayat sağlamak adına ekolojik ve organik çiftçiliği yaygınlaştırmak için kaynak oluşturma ve kapasite yaratmaya ilişkin olacaktır.

 

PROJE ADI: DEVELOPMENT AND PROMOTION OF GOURMET AND WINE TOURISM IN THE CROSS-BORDER REGION OF BULGARIA AND TURKEY / TRANSGOURME TOUR

UYGULAMA YILI: 2017-2018

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: IPA CBC BULGARIA- TURKEY

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

HASKOVO TİCARET VE SANAYİ ODASI (BULGARİSTAN)

TRAKYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AJANSI/HASKOVO

PROJE KONUSU: Projenin amacı; sürdürülebilir turizmde Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği kapasitesinin arttırılması, geleneksel tatların Avrupa’yla uyumunun artırılmasıdır. Hedef bölgelerde gastronomi turizmi için çalışmalar yapılmıştır. Toplanan bilgiler, sınır bölgesinde çok dilli Gurme Rehberi oluşturulmuş ve web sitesinde yer almıştır. Bu Kılavuz Bulgaristan ve Türkiye’de farklı platformlarda ve kamuoyunda tanıtılmıştır. Ayrıca her iki bölgede düzenlenen Gastronomi Festivalleri ile yerel lezzetler yerli ve yabancı misafirlerle buluşturulmuştur.

 

PROJE ADI: MOTİVASYON VE EKİP ÇALIŞMASI

UYGULAMA YILI: 2017

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2017 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

PROJE KONUSU: Proje kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve üyelerine daha kaliteli hizmet sunması amacıyla kurum personeli motivasyon ve ekip çalışması eğitimi almıştır.

 

PROJE ADI: EDİRNE TSO DAHA VERİMLİ BİR GELECEK İÇİN STRATEJİK HEDEFLERİNİ BELİRLİYOR

UYGULAMA YILI: 2016

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

PROJE KONUSU: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsallaşma çalışmaları kapsamında 2017-2021 Stratejik Planı’nı belirleme sürecindeki faaliyetleri, odak grup toplantıları, paydaş çalışmaları gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

 

PROJE ADI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASININ KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UYGULAMA YILI: 2015

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

PROJE KONUSU: Projenin ana hedefi; üyelerine daha kaliteli, daha kurumsal ve üst seviyede hizmet vermesi amacıyla bu hizmeti verecek olan kurum personelinin belli bir eğitim sürecinden geçerek farkındalık yaratılmasıdır. Alınan eğitimler sonucunda Odamız personelinin hizmet kalitesinde olumlu değişimler görülmüştür.

 

PROJE ADI: ENHANCEMENT OF SMALL INDUSTRY COMPETITIVENESS THROUGH «Job Shadowing»

UYGULAMA YILI: 2015-2016

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: ERASMUS +

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

SELANİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ODASI(YUNANİSTAN)

PROJE KONUSU: Hareketlilik programında yürütülen projenin asıl amacı iki ülke işadamlarını ve iş dünyasını bir araya getirmek yoluyla yeni işbirlikleri oluşturmak ve bu işbirlikleri neticesinde ticareti geliştirmekti. Bu kapsamda Selanik’ten 20’nin üzerinde işadamı heyeti İlimizi ziyaret ederek iş adamlarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

 

PROJE ADI: ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

UYGULAMA YILI: 2014

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2014 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

PROJE KONUSU: Projenin hedefleri; alternatif turizm sektörünün gelişmesi, Edirne’yi ziyaret eden bireylerin sayısının arttırılması, Edirne’de alternatif turizmin gelişmesine yönelik yol haritası çıkarılması, Edirne’nin turizm gelirinin arttırılması, bölge istihdamında artış sağlanması, bölgedeki turizm işletmelerinin 5 yıl süresince yapmayı planladıkları yatırımların tespitinin gerçekleştirilmesidir.

Projenin başarılı sonuçlar vermesi için, ilgili yerel aktörlerin bilgi ve tecrübelerinin değerlendirilmesi de gerekli görülmüştür. Bu kapsamda tamamlanan faaliyetleri müteakip ortaya konan Taslak Eylem Planı, tüm paydaşların eşliğinde gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısı’nda nihai hale getirilmiştir. Odak Grup Toplantısı neticesinde oluşturulan Eylem Planı, daha sonra kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

 

PROJE ADI: CROSS BORDER TOURISM INTEGRATION

UYGULAMA YILI: 2011-2012

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: IPA CBC BULGARIA- TURKEY

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURGAZ BÖLGE TURİZM AJANSI(BULGARİSTAN)

PROJE KONUSU: Türkiye ve Bulgaristan’ın hedef bölgelerinde, turizm hareketlerini artırmak ve böylece turizm alt sektörlerine ve doğal olarak yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 3 dilde (Bulgarca, Türkçe-İngilizce) interaktif tanıtım CD’leri hazırlanmıştır. Her iki bölgede de toplumun ve girişimcilerin turizme yönelik kalkınmaya yönelik farkındalık faaliyetleri yoluyla turizm bilincini artırmaları hedeflenmiştir.

 

PROJE ADI: THE CROSS BORDER WOMAN WORLD

UYGULAMA YILI: 2011-2012

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: IPA CBC BULGARIA- TURKEY

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

YAMBOL TİCARET VE SANAYİ ODASI(BULGARİSTAN)

EUROCLUB WOMAN(BULGARİSTAN)

PROJE KONUSU: Proje kapsamında, her iki bölgenin kadınlarının birbirini daha iyi tanımaları, birlikte çalışarak daha verimli olmaları amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleşmiştir. Bu faaliyetlerin ilk ayağı Bulgaristan Yambol şehrinde gerçekleştirildi. Aynı organizasyonunun ikinci ayağı kapsamında Bulgaristan’dan gelen iş kadınlarını ilimizde ve odamız da ağırladık.

 

PROJE ADI: REGIONAL BULGARIAN – TURKISH BUSINESS COUNCIL “TRAKYA” – MEASURE FOR INCREASING THE ECONOMIC COMPETITIVENESS OF THE CROSS BORDER REGION HASKOVO – EDIRNE

UYGULAMA YILI: 2010-2011

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: IPA CBC BULGARIA- TURKEY

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

HASKOVO TİCARET VE SANAYİ ODASI(BULGARİSTAN)

PROJE KONUSU: Projenin ana hedefi, rekabet gücünün artırılması ve dengeli ekonomik kalkınması için koşullar oluşturulması yoluyla sınır ötesi bölge Haskovo ve Edirne Bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Proje çerçevesinde Haskovo’da Bölgesel Bulgar – Türk İş Konseyi “TRAKYA” (RBTBCT) oluşturulmuş ve böylece 2006 yılında gerçekleştirilen “Bölgesel Bulgarca” – Türk İş Konseyi Trakya ” programı ile kazanılan iyi uygulamalar ve deneyim ve teknik bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir.

 

PROJE ADI: AWAKE

UYGULAMA YILI: 2008-2009

DESTEK ALINAN KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ

PROGRAM: SİVİL TOPLUM DİYALOĞU – AB-TÜRK ODALARI FORUMU, AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DRAMA TİCARET VE SANAYİ ODASI(YUNANİSTAN)

PROJE KONUSU: Girişimcilik Bilgisiyle Kadın Faaliyetlerinin Geliştirilmesi – Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi konulu projede her iki tarafta da kadın girişimciliğin önemini vurgulamıştır. Kadın girişimcilere yönelik düzenlenen eğitim, konferans ve seminerler kadın girişimcilerin işlerini geliştirmelerine ve sayılarının artmasına etken olmuştur. Her iki tarafta da uluslararası konferans ve sergiler düzenlenmiştir.

 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin