top of page

Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.

happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Bölünme

bottom of page