top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

2024 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 26.04.2024 tarihli ve 4289 sayılı yazıda,


Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmekte olup 2024 yılı ödül başvuru sürecinin başladığını, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan; proje başvuruları için "İşletme / Kamu Ödül Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 30 Mayıs 2024 tarihine kadar, bağımsız değerlendirici başvuruları için "Değerlendirici Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 17 Mayıs 2024 tarihine kadar doldurulması gerektiği belirtilmiştir.


Diğer yandan, ilgili kesimlerin Verimlilik Proje Ödülleri süreci hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak amacıyla planlanan "Tanıtım ve Bilgilendirme Webinarı", 2 Mayıs 2024 Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


Söz konusu webinara aşağıdaki bağlantı adresinden katılım sağlanabilecektir. Bağlantı Adresi: https://tubitak-gov.zoom.us/j/95206922443?pwd=OHc0eGFrditjd0IzRTllL0RIOVRjQT09 Parola: 2024


Saygılarımızla.


26 Nisan 2024

bottom of page