top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

AB Net Sıfır Sanayi Yasası

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 19.02.2024 tarihli ve 1798 sayılı yazıda,


Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir.


Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;

- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına ulaşması,

- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,

- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,

- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,

- AB'de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.


Saygılarımızla.


AB-Net-Sıfır-Sanayi-Yasası
.pdf
Download PDF • 384KB

Komisyon-Açıklaması
.pdf
Download PDF • 61KB

Parlamento-Açıklaması
.pdf
Download PDF • 158KB

20 Şubat 2024

bottom of page