top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 11.06.2024 tarihli ve 5863 sayılı yazıda,


Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik dahilinde ilanın yayımlamadan önce ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.


Söz konusu yetki doğrulama sürecine ilişkin Ticaret Bakanlığınca taşınmaz malikinin tespitine yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülerek sürece yönelik sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlar tamamlanmış; anılan çalışmalar neticesinde Ticaret Bakanlığı birimleri ile E-Devlet Kapısı Entegrasyon Birimince gerçekleştirilen teknik çalışmaların ise sonuna gelindiği bildirilmektedir.


Bahse konu sistemle ilgili ayrıntılı bilgi ekte takdim edilmektedir.


Saygılarımızla.


EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması
.pdf
Download PDF • 648KB

11 Haziran 2024

bottom of page