top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

İhale İlanı

Sayın Üyemiz,


Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen 03.07.2024 tarihli ve 73861 sayılı yazıda,


Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemalköy, 250 ada 8 parselde kayıtlı, 9.001,67 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın tamamının 1/08/2024 Perşembe günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere, Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda ihale edileceği bildirilmiştir.


İhale ile ilgili ilan metni ekte tarafınıza sunulmuştur.


Saygılarımızla.

İhale İlanı
.doc
Download DOC • 62KB

3 Temmuz 2024

bottom of page