top of page

Sayın Üyemiz,


Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nden Odamıza iletilen 26.04.2024 tarihli ve 9312759 sayılı yazıda,


Süloğlu  Kaymakamlığınca  (Milli  Emlak  Şefliği)  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunun  45'inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile taşınmaz mal satış ihalesinin yapılacağı belirtilmiş olup, ihaleye ait ilan metni ekte gönderilmiştir.


Saygılarımızla.


EK-1
.xls
Download XLS • 49KB

26 Nisan 2024

bottom of page