top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 02.07.2024 tarihli ve 6554 sayılı yazıda,


Avrupa Birliği'nin İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) üçüncü sürümü kapsamında Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya atıfla, bahse konu sürümün kendi içinde üç aşamaya ayrıldığı belirtilmiş olup, söz konusu aşamaların yürürlüğe giriş tarihleri hakkında bilgi verilmiştir.


Saygılarımızla.


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı
.pdf
Download PDF • 767KB

2 Temmuz 2024

bottom of page