top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Sri Lanka SriLankan Catering Ltd Tarafından Yayımlanan İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 24.06.2024 tarihli ve 6209 sayılı yazıda,


SriLankan Catering Ltd'nin 2024-2025 yılı için "Salamura Doğranmış Soyulmuş Domates" tedarikine ilişkin yayımladığı, bir örneği ekli ihale duyurusu iletilmekte ve söz konusu ihalenin kapanış tarihinin 17 Temmuz 2024 olduğu bildirilmektedir.


Saygılarımızla.

26 Haziran 2024

bottom of page