top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Çağrısı Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 13.02.2024 tarihli ve 1604 sayılı yazıda,


TÜBİTAK'ın 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları hakkında; 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00'te internet üzerinden bir webinar gerçekleştirilecektir. Webinara ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.


TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda Müşteri Kuruluş'un gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılmasını desteklemek amacıyla 7,5 Milyon TL'ye kadar olan projelere hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları anlatılacak olup, webinar sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.


Saygılarımızla.


TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Çağrısı Destekleri Hk
.pdf
Download PDF • 81KB

14 Şubat 2024

bottom of page