top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Türkiye-Tacikistan İş Forumu, 28 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 21.05.2024 tarihli ve 5018 sayılı yazıda,


Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı münasebetiyle 28 Mayıs 2024 Salı günü 14:00-15:00 saatleri arasında Birliğimiz tarafından TOBB İkiz Kuleler Ankara'da Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nun düzenleneceği bildirilmiştir.


Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Şerali Kabir'in teşrifleri ile gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iş forumunda iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir.


Forum öncesi 12:30-13:30 saatleri arasında ikili görüşmeler yapılacak olup, forum programı ve Tacik tarafı katılımcı listesi bilahare iletilecektir. Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-tacikistan-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunu 27 Mayıs 2024 saat 12:00'e kadar doldurmaları gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi için:

Sena NAMLI BİNGÜL, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Tel: 0312 218 22 22 E-posta: sena.namlibingul@tobb.org.tr


Saygılarımızla.

21 Mayıs 2024

bottom of page