top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler

Sayın Üyemiz,


Edirne Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen 18.04.2024 tarihli ve 5686915 sayılı yazıda,


Sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz, kalibrasyon ve araştırma hizmetlerini sunan kamu, üniversite ve özel sektör laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri içeren Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (LABS)’ne https://labs.sanayi.gov.tr adresinden erişim sağlanabildiği bildirilmiştir.


Saygılarımızla.

18 Nisan 2024

bottom of page