top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Tuapse Limanı Hk.

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen 03.07.2024 tarihli ve 6607 sayılı yazıda,


Krasnodar Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atfen, söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı'ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir.


Yazıda devamla, anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği (krasnodar@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.


Saygılarımızla.


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.
.pdf
Download PDF • 606KB

3 Temmuz 2024

bottom of page