top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz;


6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık işletme Cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne) vermesi gerekmektedir.


Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme Cetveli ile ilgili, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi ve E-devlet'e girilerek Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden işlem yapılabilmektedir.


2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2024 tarihi 24:00'a kadar vermeyen işletmelere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği 8322 (sekizbinüçyüzyirmiiki) TL idari para cezası uygulanacaktır.


Sanayi Sicil Belgesi olan üyelerimize önemle duyurulur.

19 Nisan 2024

bottom of page