top of page

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Fiili Sarfiyat Belgesi

bottom of page