top of page
happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için bir adet fotoğrafları eklenmelidir.) (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

5- Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. Kontrol için defter önyüz fotokopilerini ibraz ediniz.

6- Vergi levhası

7- YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN

- Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Taahhütname (TSY md.24)

5- Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için bir adet fotoğrafları eklenmelidir.) (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

6-Şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak Merkez Nakli Belgesi (TSY Madde 111)

7- Vergi levhası

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Taahhütname (TSY md.24)

5- Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (Oda kaydı için bir adet fotoğrafları eklenmelidir.) (Temsile yetkililerin tamamı tarafından ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

6- Temsile yetkililerin imza beyannameleri (Yeni kimlik kartına sahip kişilerin dijital imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu durumda ayrıca imza beyannamesi talep edilmeyecektir.) (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

7- Şubeye ilişkin vergi dairesinden görüntüleme belgesi

8- Merkez faaliyet konusu ile aynı ise şube açılışı yapılmalıdır, farklı ise ayrı bir gerçek kişi merkez kaydı oluşturulmalıdır.

9- Şube yetkilisi yabancı uyruklu ise

- Varsa İkamet İzin Belgesi fotokopisi veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Değişiklik beyannamesi

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Acentelik vekaletnamesi (1 adet noter onaylı - 1 adet fotokopi)

5- Acentelik fesihnamesi/azilnamesi (1 adet noter onaylı - 1 adet fotokopi)

1- https://mersis.ticaret.gov.tr üzerinden başvurunuzu oluşturup onaya göndermelisiniz.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe (Temsile yetki şekline göre ya da vekaleten imzalanmalıdır.)

4- Mal beyanı (2 adet)

5- Vergi dairesinden alınan ticareti terk ettiğine dair görüntüleme belgesi (Dijital vergi dairesinden de alınabilir.)

6- Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli (1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

bottom of page