Reklam Alanı

Anonim Şirket Merkez Nakli

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

ÖNEMLİ UYARI: Merkez nakline ilişkin karar alınmadan önce MERSİS’ ten başvuru oluşturularak yeni adres girişi yapılmalıdır. MERSİS’ teki yeni adres maddesini kararı notere tasdik ettirmeden önce karar metnine kopyala yapıştır yapınız. MERSİS’ teki adres ile karar ve diğer belgelerdeki adres bilgileri birebir aynı olmalıdır.

Tescil ve Oda kaydı İçin Gerekli Evraklar

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı - Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; genel kurul toplantı tutanağı (ESAS SÖZLEŞMENİN değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) (2 nüsha)Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (Noter Onaylı 2 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2nüsha)
  4. Gündem kararı (2nüsha ıslak imzalı, noter onayına gerek yok)
  5. Hazirun cetveli
  6. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
  7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
  8. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanacak taahhütnamesi


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin