Reklam Alanı

Anonim Şirket Tasfiye Sonu

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Tescil İçin Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 nüsha)
 4. Gündem kararı (ıslak imzalı 2 nüsha, noter onaylı olmayacak)
 5. Genel kurulda görüşülen faaliyet raporları ile bilançolar (ıslak imzalı 2şer nüsha)
 6. Hazirun cetveli (2 nüsha)
 7. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha – Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
  – Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
  -Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. ” ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 8. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 9. Genel kurulca onaylanmış son ve kesin bilanço (damga vergisi yatırılacak)
 10. 2 adet mal beyanı
 11. Her ortak için 3 adet Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin