Reklam Alanı

Limited Şirket Sermaye Artışı

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Tescil İçin Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 3. Ortaklar Genel Kurulu Kararı (Noter onaylı – 2 nüsha, sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)
 4. Önceki sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu
 5. Mali müşavire ait faaliyet belgesi aslı
 6. Artırım iç kaynaklardan karşılanıyor ise, iç kaynak tutarının tespitine ait YMM veya SMMM raporu.
 7. Maddenin yeni halinde, taahhüt edilen sermayenin 1/4’ünün tescilden önce ödeneceğinin yazması halinde (limited şirketlerde kanunen böyle bir zorunlukluk bulunmamaktadır), taahhüt edilen sermayenin 1/4’ünün ödendiğini gösterir banka mektubu ile dekont.
 8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 11. Tescil işlemine ait ücretlerin tamamı (ilan ücreti, işlem ücreti, rekabet kurumu payı vs.) Oda veznesine yatırılacaktır.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin