Reklam Alanı

Limited Şirket Tasfiye Sonu

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Tescil İçin Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 3. Ortaklar Genel Kurulu Kararı (Noter onaylı – 2 nüsha)
 4. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha – Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır.)
  – Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır”. ifadesine yer verilmesi yeterlidir. 
  Genel kurulca onaylanan son ve kati bilanço (ilgili vergi dairesine damga vergisi yatırılacak, dekont ibraz edilecek.)
 1. 2 adet mal beyanı
 2. Her ortak için 3 adet Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
 3. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin