Reklam Alanı

Limited Şirket Temsil Yetkisi Verilmesi ve Kaldırılması

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

MERSİS e-belge Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Başvuruyu MERSİS üzerinden onaya gönderdikten sonra müdürlüğümüzden randevu alınız.

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (284) 225 10 14 - 118/120

Tescil İçin Gerekli Evraklar

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
  2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
  3. Ortaklar Genel Kurulu kararı (noter onaylı 2 nüsha)
  4. Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi (Nüfus cüzdanı kullananlar için Ticaret Sicili Müdürlüklerinde veya Noterlerde düzenlenecektir. Yeni kimlik kartı kullananlar için MERSİS üzerinden yapılan yetki kabul işleminden sonra ayrıca imza beyannamesi düzenlenmesine gerek kalmamaktadır.)
  5. Kararda yetki verilen müdürün/müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
  6. Ortak olmayan, MERSİS üzerinden e-devlet ile yetki kabul işlemi yapamayan yabancı uyruklu müdürler için görevi kabul beyanı.

NOT:

-Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli.
-Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri yabancı ülkede ise oradan alacakları ikamet belgesinin yeminli tercüman çevirisinin noter onaylı sureti de verilmeli.


 

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı deneyin!

Online İşlemler

TOBB internet sitesi üzerinden hızlı aidat ödeme ve belge işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bizi Takip Edin