top of page

KOBİ Teşvik Kredisinin Amacı Nedir?

Bu kredinin amacı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamaktır.

KOBİ Kredileri Hangi Sektörleri Kapsar?

 • İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç),

 • Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil),

 • Turizm (Konaklama tesisleri),

 • Eğitim ve Sağlık,

 • Madencilik,

 • Yazılım Geliştirme.

KOBİ Yatırımları İçin Öngörülen Destek Unsurları Hangileridir?

 • Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

 • Yatırım indirimi,

 • Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,

 • Vergi, Resim ve Harç istisnası,

 • Fonda kredi tahsisi.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Faiz Oranları Nedir?

A)Yatırım Kredilerinde:

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

Diğer yörelerde %15’dir.

B) İşletme Kredilerinde:

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde %15,

 • Diğer yörelerde %25’tir.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Vadesi Nedir?

 • Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl (yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz dönem uygulanır),

 • İşletme kredilerinde 2 yıldır.

KOBİ Kredilerinde Aracı Bankalar Hangileridir?

 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.

 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

 • Sınai Yatırım Bankası A.Ş.

KOBİ Kredisi Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Dilekçe;

 • Halk Bankası tarafından Edirne Ticaret Odası’na hitaben yazılan ve Oda onay formunun tasdik edilmesini içeren yazı,

 • Halk Bankası KOBİ Oda Onay Formu (Söz konusu form firmaların kapasite raporlarında yer alan bilgiler çerçevesinde doldurulur),

 • Firmanın vergi dairesinden onaylı en son bilançosu.

happy-young-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork

KOBİ Teşvik Kredi Belgesi

bottom of page